MicroPHP 实战中级篇

文件上传实例

     实例中用到了文件上传类:FileUploader.class.php ,该文件已经包含在了实例代码中,位于:demo/app/library类库文件夹中。实例代码下载

下载代码,解压demo到网站根目录,然后访问,比如:http://127.0.0.1/demo/?uploader.index

然后点击页面的浏览文件,浏览一个图片,然后点击upload即可完成文件上传。

下面给出Uploader控制器的代码:


<?php
class Uploader extends MpController{
  public function doIndex(){
    echo '<form action="?uploader.upload" method="post" enctype="multipart/form-data"><input type="file" name="my_file"/><input type="submit" value="upload"></form>';
  }
  public function doUpload(){
    //实例化一个上传文件对象
    $uploader = new FileUploader();
    //设置表单input type=“file” 的name属性值。
    $uploader->setFormField('my_file');
    //允许上传的文件后缀
    $uploader->setExt(array('jpg', 'png','bmp','gif'));
    //允许上传的文件最大大小,单位KB
    $uploader->setMaxSize(2048);
    //$uploader->saveFile($filename,$dir)
    //当$filename为null时,使用md5(sha1_file($tmp_file))作为文件名
    //当$dir非空时,文件的保存路径就是$dir.$filename
    //文件夹不存在的时候自动创建
    if (($file = $uploader->saveFile(null, 'upload/'))) {
      $this->message('上传成功:<b>'.$file.'</b>');
    } else {
      $err = $uploader->getErrorMsg();
      $this->message('上传失败:',$err); 
    }
  }
}